Tuesday, 20 December 2011

Peranan kaunselor & KlienPeranan kaunselor

Mengikut Graen (1976) terdapat 3 faktor yang menentukan satu peranan.
1) Had keupayaan yang dibuat oleh seseorangitu ditetapkan oleh kepintarannya, metodologi serta alat kelengkapan yang telah sedia ada.

2) Had keupayaan yang menggolongkan unsur-unsur yang telah ditetapkan  oleh sesebuah organisasi itu sendiri.

3)  Had keupayaan bagi orang yng memenuhi peranan itu sendiri.
Terapi kewujudan membuat andaian bahawa individu mempunyai masalah hasil daripada kewujudan yang terbatas. Sekatan itu termasuklah: 

  • Batasan biologi
·         Batasan persekitaran
·         Batasan diri sendiri

Tugas utama kaunselor:

·  Membantu dan membimbing klien mengenali masalahnya serta mencari alternative untuk membuat pilihan menyelesaikan masalahnya.
·         Mengenali klien dengan lebih dekat, mengetahui dunia subjektifnya serta membantu menerokai kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidupnya.
·      Mencabar dan seterusnya mendorong klien mencabar diri sendiri sehingga mereka menyedari tindakan-tindakan yang dilakukan selama ini telah menyebabkan mereka menghadapi masalah.

Peranan klien

·         Klien merupakan orang yang dating meminta pertolongan dalam menyelesaikan masalah.
·    Setiap klien yang dating menemui kaunselor mengharapkan pertolongan dan bantuan agar soalan-soalan yang mereka kemukakan akan terjawab dalam sesi kaunseling.
·    Bukan semua harapan yang diletakkan kepada kaunselor dapat dipenuhi oleh kaunselor semata-mata tanpa bantuan ,kerjasama dan pendedahan serta penerokaan yang jujur, ikhlas, terbuka dan bebas daripada pihak klien kerana merekalah yang sebenar-benarnya yang akan menentukan kejayaan satu sesi kaunseling.


Perhubungan kaunselor dengan klient

·         Dalam teori kewujudan, perhubungan antara kaunselor dengan klienamatlah penting.
·         Kaunselor haruslah bersifat jujur,ikhlas,boleh dipercayai dan dicontohi oleh klien.
·  Melalui teknik empati,refleksi,parafrasa dan lain-lain teknik bukan arahan yang digunakan akanmenyebabkan klien membina hubungan dengan kaunselordan sedia mencurahkan segala isi hati, perasaan dan pengalamannya.


No comments:

Like this