Sumbangan & Limitasi


Sumbangan dan limitasi

Sumbangan

Sumbangan terapi ini merupakan satu pendekatan yang menitikberatkan ciri-ciri unik seseorang individu. Ianya lebih humanistic dalam perhubungan dengan individu yang lain(Yalom,1980). Cara untuk mengenali dan mendekati kegelisahan bukan satu keutamaan dalam situasi yang negative. Kegelisahan merupakan salah satu daripada aspek kehidupan manusia dan ianya boleh memotivasikan individu untuk membentuk keputusan produktif.

Limitasi

Pendekatan ini mempunyai kekurangan dari program latihan. Walaupun mempunyai nilai yang unik, teori ini kurang mempunyai pengajaran yang sistematik. Pendekatan ini sukar dilaksanakan kerana ia adalah subjektif sifatnya. Teori kewujudan kurang jelas dari aspek metodologi dan proses serta kurang penjelasan dalam pelaziman sebagaimana pendekatan yang lain. Pendekatan ini berkait rapat dengan falsafah kewujudan berbanding dengan teori lain dalam kaunseling.

Like this